pełny zakres usług - Adwokat Pruszków- Andrzej Siwicki- Renomowana Kancelaria Adwokacka w Pruszkowie

Przejdź do treści

Menu główne:

pełny zakres usług

Kancelaria Adwokacka w Pruszkowie/Warszawa - prawo karne, cywilne, rodzinne, gospodarcze, bankowe - kredyty frankowe.                      

Adwokat Pruszków - porady

Z uwagi na poważną (społeczną i finansową) sytuację związaną z nagłym i niespodziewanym wzrostem kursu CHF w wyniku decyzji SNB - Centralnego Banku Szwajcarii, Kancelaria Adwokacka Andrzej Siwicki wyodrębniła w swojej strukturze organizacyjnej dział, który zajmuje się kredytami waloryzowanymi kursem CHF. Dział ten rozpatruje każdy przypadek indywidualnie, ma na celu ustalenie jasnych instrumentów, które pozwolą na udzielenie pomocy poszczególnym kredytobiorcom.

----- patrz punkt 4 --------

Kancelaria adwokacka w Pruszkowie  świadczy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych, przedsiębiorców, osób prawnych, w tym spółek prawa handlowego. Kancelaria prowadzi usługi z zakresu prawa i doradztwa prawnego. Obsługujemy Klientów głównie z terenów z rejonu działania Sądu Rejonowego w Pruszkowie oraz z terenu Warszawy.


Pomoc prawna adwokatów  na rzecz Klientów indywidualnych obejmuje porady prawne w formie konsultacji osobistych oraz reprezentowanie

Klientów  w sprawach z zakresu:

1. Prawa karnego:
  • występowanie w charakterze obrońcy w postępowaniach karnych oraz karnoskarbowych,
  • reprezentowanie interesów osób pokrzywdzonych w postępowaniach karnych,
  • występowanie w sprawach z zakresu prawa karnego wykonawczego i prawa wykroczeń,
  • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia.

2. Prawa cywilnego:
  • występowanie w charakterze pełnomocnika Klienta w postępowaniach cywilnych,
     -  opracowanie pozwów i pism przygotowawczych,
     -  reprezentowanie Klientów w postępowaniach egzekucyjnych,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • pomoc prawna w zakresie spraw związanych z obrotem nieruchomościami,
  • pomoc prawna w zakresie spraw związanych z udzielonymi kredytami, w tym kredytami hipotecznymi.

3. Prawa gospodarczego i prawa handlowego:
  • zakładanie i obsługa prawna spółek prawa handlowego i firm,
  • opiniowanie i przygotowanie projektów umów,
  • sporządzanie pisemnych i ustnych opinii prawnych,
  • sporządzanie pism procesowych i dochodzenie należności,
  • pomoc prawna z zakresu budownictwa i inwestycji budowlanych.


4. Prawo bankowe - kredyty we frankach:

  • Pomoc prawna przy zgłoszeniu do prokuratury
  • Pomoc przy pozwaniu banku
  • Pozwy zbiorowe
  • Pozwy indywidualne
  • Skarga na spread walutowy
Zapraszamy wszystkich kredytobiorców ("Frankowiczów") do nawiązania współpracy z Kancelarią.

5. Prawa rodzinnego:
  • reprezentowanie Klientów przez prawników  przed sądami w postępowaniach rozwodowych,
  • sprawy związane z ustaleniem władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem,
  • przygotowywanie pism procesowych.

6. Prawa spadkowego:
  • reprezentowanie Klientów przez adwokatów  w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku, działu spadku, uzyskanie zachowku.

7. Prawa administracyjnego:
  • sprawy z zakresu prawa budowlanego.

 
stat4u
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego